Sündmused

Aastaring on Lahemaa pärimuskojas tihe. Korraldame ja võtame osa paljudest erinevatest sündmustest.

Bushcraft Festival Estland

Oleme festivali kaaskorraldajad. II Bushcraft Festival Estland toimub juba 14.-16.2019. https://bushcraftfestival.ee/

Oleme töötoaga väljas ka samal rahvusvahelisel formaadil põhineval festivalil Rootsis 24.-26. augustil 2018. http://www.bushcraftfestival.com/

 
Ekström rahvamatk

Paneme õla alla ka Ekström rahvamatk toimumisele. 2019. aastal matkame 26.01. Ikka alguse ja lõpuga Kolga mõisa juures. http://ekstrom.ee/

 

Pulmapärimuse seminarid Pärnus

Iga aasta novembris korraldame koostöös Eesti Folkloorinõukoguga kahepäevase  Pulmapärimuse seminari Pärnus Nooruse majas. 2019. aastal toimub sündmus 16.-17.11. Osalustasu 25€.
http://folkloorinoukogu.ee/vorgustik/tooruhmad/pulmaparimuse-tooruhm/

 

Laadad-töötoad

Erinevatelt laatadelt võib meid leida leti tagant ja kõrvalt. Müüme ehedat talukaupa ning näitame, kuidas kedervarrega lõnga teha või kuidas käib puutöö või mil viisil saab valmistada lambarasvast küünlaid. Ikka vastavalt vajadustele ja olemasolevatele tingimustele. Meie laadakalender.

 

Avatud Talude Päev

Üle-eestiline Avatud Talude Päev on toimunud juba 4 aastat ja kõigil kordadel on ka Iisaka talu ja Lahemaa pärimuskoda sellest osa võtnud. Kindlasti ka edaspidi. Näitame toimivat peretalu, saab loomadega tutvuda, käsitööd osta, avatud töötubades osaleda, keha kinnitada. Ehedust jagub igasse hetke. Kindlasti osaleme ka 2019. aastal. http://www.avatudtalud.ee/

 

Lahemaa maakülade mälumaastikute uurimisprojekt

Kolgaküla seltsi juhtimisel toimub kuni 2019. maini KIKi toetusel kohalike kogukondadega koostöös projekt “Lahemaa maakülade mälumaastikud”. Selle käigus kogutakse ja talletatakse Lahemaa 16 küla (Kotka, Kolgaküla, Parksi, Murksi, Vanaküla, Valgejõe, Nõmmeveski, Joaveski, Kemba, Kõnnu, Kalme, Kolga, Uuri, Muuksi, Kahala ja Soorinna) ajalugu. Projekti peamisteks tegevusteks on küla ajalugu puudutavate kirjalike allikate kogumine ja süstematiseerimine ning küla ajaloolise õiendi koostamine. Suulist pärimust kogutakse läbi süvaintervjuude ja oluliste paikade määratlemise. Intervuu filmitakse, selle alusel täiendatakse õiendit. Kogutud materjal saab kõigile kättesaadavaks veebis.

Lahemaa pärimuskoja roll uurimuses on Uuri küla suulise pärimuse kogumine.