Meist

Lahemaa Pärimuskoda on idanenud Iisaka Lambakasvatus- ja Käsitöötalu perest Uuri külast Kuusalu vallast Harjumaal. Meie juured on sügaval Iisaka paepealsetel väljadel. Kuna kõik meie toimetused pole enam ainult peretalu tegemistega seotud, siis tekkis igapäevatoimetuste kõrvale MTÜ Isade Meel, mis tegutseb Lahemaa Pärimuskoja nime all, mis koondab ka teisi piirkonna pärimushuvilisi.

Meile omase kultuuripärandi hoidmiseks ja edasiandmiseks teeme koolitusi, anname konsultatsioone, korraldame sündmuseid ja elame ise pärandit austades.

Lahemaa Pärimuskoja perenaine Liis Burk on Iisaka talu peretütar, käsitööline, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia magistrant ja pärimuspulmade uurija. Liis on olnud toimekas ürituskorraldaja ja üldse igapäevaselt kokk-logistik-ehitaja-projektikirjutaja-giid-metoodik. Pole lahenduseta küsimusi!

Lahemaa Pärimuskoja peremees Roland Burk tuli-nägi-võttis Iisaka Liisu omale naiseks ja on üks paras paberitega metsaline – ellujäämiskoolitaja, puumees, loomakasvataja, laulu-tantsumees. Talle meeldib proovida, katsetada ja tulemusi teistega jagada. Tema ideedelend on piiritu, mis on paljude Lahemaa Pärimuskoja algatuste aluseks olnud.

Lahemaa Pärimuskojas on tegevad teisedki pärimushuvilised sõbrad ja kaasamõtlejad. Pärimuskoja ring on tublisti laienenud läbi ühistegevuste ja meie toimetuste tutvustamise. Meie inimesi ühendab huvi kohaliku pärimuse hoidmisesse ja edasiviimisse.

Meist meedias

Eesti pulmad, Ene Lukka-Jegikjan. Sirp 2.09.2016
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/eesti-pulmad/ 

Lahemaa Pärimuskoja lugu, Maahommik 23.02.2019
https://etv.err.ee/908291/maahommik